مشاهده RSS Feed

عشق - ایمان - زندگی

خوردن ، بردن

به این مطلب امتیاز بدهید

خدا پرسید
میخوری یا میبری ؟
و من گرسنه پاسخ دادم : میخورم !
چه میدانستم لذت ها را میبرند
حسرتها را می خورند...؟

(حسین پناهی)

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود