مشاهده RSS Feed

زندگی

adjust

به این مطلب امتیاز بدهید
When you can’t change the direction of the wind
adjust your sails.


H. JACKSON BROWN JR.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
سخنان آموزنده

نظرات

^

ورود

ورود