مشاهده RSS Feed

زندگی

others

به این مطلب امتیاز بدهید
If you attach to the negative behavior of others
it brings you down to their level.


GURU SINGH
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
سخنان آموزنده

نظرات

^

ورود

ورود