مشاهده RSS Feed

•.✦ صاهِم ✦.•

دیوان شمس ( غزلیات مولوی )

به این مطلب امتیاز بدهید


دلا نزد کـــسی بنشـــین که او از دل خــــبر دارد
به زیـــر آن درخـــتی رو که او گــل‌های تر دارد
در این بازار عطاران مرو هر سو چو بی‌کــاران به دکان کسی بنــشین که در دکــان شکـــر دارد
ترازو گــر نداری پــس تو را زو ره‌زند هر کس
یکـــی قلبــــــی بیاراید تـو پنــــداری که زر دارد
تــو را بــر در نــشاند او به طــرّاری که مــی‌آید تو مــنشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد
به هر دیگـی که می‌جوشد میاور کاسه و منشین که هر دیـگی که می‌جوشد درون چیزی دگر دارد
نــه هر کلــکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد نه هر چـــشمی نظـر دارد نه هر بحری گهر دارد
بــــــنال ای بلــــبل دستـــان ازیرا نـــاله مــستان مـیــــان صـــخره و خــــارا اثــــر دارد اثـــر دارد
بنه ســــر گر نمی‌ گنـــجی که اندر چشمه سوزن اگر رشتــــه نمی‌ گنــــجد از آن باشد که سر دارد
چراغســت این دل بــیدار به زیــر دامنش می‌دار از این باد و هوا بگذر هوایــش شور و شر دارد
چو تو از باد بگـــذشتی مقیـــم چــشمه‌ای گشتی حریف همـــــدمی گشتی که آبـــی بر جـــگر دارد
چو آبت بر جــــگر باشد درخـــت سبـــز را مانی که مــــــیوه نو دهد دایــــم درون دل ســــفر داردآپدیت شده 1393/02/16 در 16:26 توسط گــلبرگــ ☘

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دلگرفته نویس های من
^

ورود

ورود