مشاهده RSS Feed

virus3000

از خدا پرسیدم...

به این مطلب امتیاز بدهیداز خدا پرسيدم:

خدايا چطور مي توان بهتر زندگي کرد؟

خدا جواب داد :


گذشته ات را بدون هيچ تاسفي بپذير،

با اعتماد زمان حالت را بگذران
و
بدون ترس براي آينده آماده شو .

ايمان را نگهدار و ترس را به گوشه اي انداز .

شک هايت را باور نکن وهيچگاه به باورهايت شک نکن .

زندگي شگفت انگيز است


فقط


اگربدانيد که چطور زندگي کنيد

·مهم اين نيست که قشنگ باشی ،

قشنگ اين است که مهم باشی!
حتي برای يک نفر

·مهم نيست شير باشی يا آهو

مهم اين است با تمام توان شروع به دويدن کنی

كوچك باش و عاشق...


كه


عشق می داند آئين بزرگ كردنت را

· بگذارعشق خاصيت تو باشد


نه


رابطه خاص تو باکسی

· موفقيت پيش رفتن است


نه

به نقطه ي پايان رسيدن

فرقى نمي كند گودال آب كوچكي باشي يا درياي بيكران...

زلال كه باشي، آسمان در توست
...
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود