مشاهده RSS Feed

shirinbanoo

گفتن نتوانم!

به این مطلب امتیاز بدهید
دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم
این درد نهان سوز ، نهفتن نتوانم

تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهت
من ، مست چنانم که شنفتن نتوانم

شادم به خیال تو چو مهتاب ، شبانگاه
گر دامن وصل تو ، گرفتن نتوانم

چون پرتو ماه آیم و چون سایه دیوار
گامی به سر کوی تو رفتن ، نتوانم

دور از تو ، من سوخته در دامن شب ها
چون شمع سحر ، یک مژه خفتن نتوانم

فریاد ز بی مهریت ای گل که در این باغ
چون غنچه پاییز ، شکفتن نتوانم

ای چشم سخنگوی ، تو بشنو ز نگاهم
دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم

^

ورود

ورود