مشاهده RSS Feed

وبلاگ عقیق

فرشتگان محافظ انسان

به این مطلب امتیاز بدهید


فرشتگان محافظ انسان :
از آیـات كـریـمـه قرآن مجید چنین استفاده مى شود كه از جمله وظایف فرشتگان این است كه به فرمان خداوند متعال انسانها را در بعضى مواقع حفظ مى كنند، تا این كه قضاى حتمى و قطعى الهى فرا رسد، چنان كه مى فرماید:
له مـعـقبان من بین یدیه و من خلقه یحفظونه من امر الله (377) براى او (انسان ) نگهبان هایى در پیش روى و پیش سر وجود دارد كه او را بر حسب امر خدا حفظ مى كنند.
معقبات جمع معقه است و آن نیز جمع معقب مى باد و به معنى گروهى است ، كـه پـى در پـى و بـه طـور مـتـنـاوب بـه دنـبـال كارى مى روند. طبق این آیه خداوند به گروهى از فرشتگان ماوریت مى دهد، كه در شب و روز به طور مستمر به سرغ انسان آمده و از پیش رو و پشت سر، نگاهبان و حافظ او باشند. و امیر المومنین (علیه السلام ) در این رابـطـه چـنـیـن فـرموده است : هیچ انسانى نیست مگر این كه با او چندین فرشت نگهبان هـسـتـند، كه او را نگاه مى دارند از این ؟ در چاهى در افتد، یا دیوارى بر او فرود آید، یا به وى شرى ، و چون اجلش فرا رسد، بین او و آن چه به او مى رسد مانع نشوند (تا از ین دنیا برود)(378) .
بدون ترید انسان در زندگى خود در معرض آفات و بلاهاى بسیارى مى باشد، و انواع بـیـمـارى هـا و مـیكروب ها، انواع حادثه ها و خطراتى ؟ هد زمین و آسمان موجود است ، او را تـهـدیـد مى كند؛ به خصوص در ایام كودكى كه آگاهى انسان از اوضاع و شرایط محیط خود بسیار ناچیز است و هیچ گونه تجربه اى ندارد، در هر قدمى خطرى در كمین او است ، گـاهـى انـسـان تـعـجـب مى كند، كه كودك چگونه مى تواند از میان این حوادث جانى سالم بـبـرد؛ بـه ویـژه خـانـواده هـایـى كـه پـدران و مـادران آگـاهـى چـنـدانـى از مسائل ایمنى و بهداشتى ندارند و اى امكاناتى در اختیار آنها نیست ، مانند كودكانى كه در روسـتـاهـا بـزرگ شـده و در مـیـان انـبـوه مـحـرومـیـت هـا، عـوامـل بـیـمـارى زا و خـطـران قـرار دارنـد. لذا بـا انـدكـى تامل در این مسائل مى یابیم نیروى محافظى وجود دارد كه ما را در برابر این حوادث حفظ مـى كـنـد، و هـمچون سپرى خطرناكى كه براى انسان پیش مى آید، به طور معجزه آسا از آنـهـا راهى مى یابد، به طورى كه احساس مى كند همه اینها نمى تواند، تصادف باشد، بكله میروى محافظى از او پاسدارى و نگهبانى مى كند.
امام باقر (علیه السلام ) مى فرماید: (این دسته از فرشتگان ) به فرمان خدا انسان را از ایـن كـه در چـاهـى سـقوط كند، دیوارى بر او بیفتد، یا حادثه دیگرى براى او پیش بـیـاید، حفظ مى كنند تا زمانى كه مقدرات حتمى فرا رسد، در این هنگام آنها كنار رفته و او تسلیم حوادث مى كنند، و آنها دو فرشته اند كه انسان را در شب حفظ مى كنند، و در روز به طور متناوب به این وظیفه مى پردازند(379) .377- رعد (13) آیه 11.
378- توحید صدوق ، ص 368.
379- ریاض السالكین ، ج 2 ، ص 61.

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?...ticleID=836441


///////////////////////////////


فرشتگان محافظ انسان

سؤال: منظور از محافظان غیبى انسان که در قرآن از آنها به «معقبات» تعبیر نموده چیست؟
جواب: در آیه 11 سوره «رعد» مى خوانیم: «براى انسان مأمورانى است که پى در پى از پیش و رو، و پشت سرش قرار مى گیرند و او را از حوادث حفظ مى کنند» (لَهُ مُعَقَّباتٌ مِنْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ مَنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مَنْ أمْرِ الّلهِ).
اما براى اینکه کسى اشتباه نکند که این حفظ و نگهبانى بى قید و شرط است و انسان مى تواند خود را در پرتگاه بیفکند و دست به هر ندانم کارى بزند و یا مرتکب هر گونه گناهى که مستوجب مجازات و عذاب است بشود و باز انتظار داشته باشد خدا و مأمورانش حافظ او باشند اضافه مى کند: «خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتى را تغییر نمى دهد مگر این که آنها تغییراتى در خود ایجاد کنند»! (إنَّ الّلهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقُوم حَتّى یُغَیِّرُوا ما بِأنْفُسِهِمْ).
و باز براى اینکه اشتباه پیش نیاید که با وجود مأموران الهى که عهده دار حفظ انسان هستند مسأله مجازات و بلاهاى الهى چه مفهومى دارد در پایان آیه اضافه مى کند: «هر گاه خداوند به قوم و جمعیتى اراده سوء و بدى کند هیچ راه دفاع و بازگشت ندارد» (وَ إذا أرادَ الّلهُ بِقُوم سُوْءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ).
به همین دلیل هنگامى که فرمان خدا به عذاب و مجازات یا نابودى قوم و ملتى صادر شود حافظان و نگهبانان دور
مى شوند و انسان را تسلیم حوادث مى کنند!
«مُعَقَّبات» چنانکه طبرسى در مجمع البیان و بعضى دیگر از مفسران بزرگ گفته اند جمع معقّبه است و آن هم به نوبه خود جمع معقّب مى باشد و به معنى گروهى است که پى در پى و به طور متناوب به دنبال کارى مى روند.
ظاهر این آیه آن است که خداوند به گروهى از فرشتگان مأموریت داده که در شب و روز به طور متناوب به سراغ انسان بیایند و از پیش رو و پشت سر نگاهبان و حافظ او باشند.
بدون تردید انسان در زندگى خود در معرض آفات و بلاهاى زیادى است، حوادثى از درون و برون، انواع بیمارى ها، میکروب ها، انواع حادثه ها و خطراتى که از زمین و آسمان مى جوشد، انسان را احاطه کرده اند، مخصوصاً به هنگام کودکى که آگاهى انسان از اوضاع اطراف خود بسیار ناچیز است و هیچ گونه تجربه اى ندارد، در هر گامى خطرى در کمین او نشسته است. ...........................


http://didebina.blogfa.com/category/...B3%D8%A7%D9%86http://babol2011.blogfa.com/cat-59.aspxhttp://babol2011.blogfa.com/post-451.aspxعکسها فقط جنبه تزیینی داردhttp://hovallah.mihanblog.com/post/4991
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

  1. shirinbanoo آواتار ها
    با اون قسمت بخصوص در کودکی کاملا موافقم! گاهی بچه ها از اتفاقاتی سالم بیرون میان که با عقل هیچ بنی بشری سازگار نیست!

    نمونه اش یکی از آشناهامون که از بالای نورگیر پشت بام افتاده بود پایین، خودش میگفت احساس کردم یکی منو بغل کرد و آروم اورد پایین روی زمین گذاشت!
    مادرش میگفت بینن اون همه شیشه که از زیر پاش خرد شده بود و ریخته بود پایین و اونم که پابرهنه بود! حتی یه شیشه ریزه هم به پاش نرفته بود! ضربه مغزی و دست و پای شکسته و زخمی شدن و ... پیشکش!
  2. فرشاد فردی آواتار ها
^

ورود

ورود