مشاهده RSS Feed

محفل لثارات الحسین

شعر های من

به این مطلب امتیاز بدهید
شور:


عموی زیبای من سکینه واست بمیـــره
عموی زیبای من رقیـــــه دیگه اسیـــره
عموی زیبای من پرپر شدی جلو چشام
عموی زیبای من دعا بکن که منم بیام

تغییر سبک:

عمو سخت گذشت بمن وقتی دستتو بریدن
عمو سخت گذشت بمن عمود خیمه کشیدن
عمـــــو گریون شدن بی سرو سامون شدم
عمـــو من سکینــــه یتیمو گریـــــون شــــدم
عمــــــو دستتو بریدن عمو مشکتو دریــــــدن
عمـــــو وقتی که نبودی خلخال پامو کشیدن
عمو معجرمو بردن عمو پشتمو شکونــــــدن
عمو بچه ها به زیر دستو پا چه جوری مردن
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود