مشاهده RSS Feed

محفل لثارات الحسین

شعر های من

به این مطلب امتیاز بدهید
ادامه:
بردن منو بی عمامه بی عبــا
باپای برهنه توی کوچه هــــا
وقــتی دستمـــو بـستـــن با طــنــاب
افتادم یاد پهلوی زهرا و خنده اعــدا

تغییر سبک:
این دومی شده بی حیــا ،میگه ناســزا
گاهـــــی بـــر منو گاهـــی بــه زهــــــرا

تغییر سبک:
این پیریه من که پیریه زهـــرا نمیشه
اسیری مــن اســــیری زهــــرا نمیشه
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود