مشاهده RSS Feed

زندگی

present

به این مطلب امتیاز بدهید
Yesterday is history.
Tomorrow is a mystery.
Today?
Today is a gift.
That’s why we call it the present.

برچسب ها: present ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
سخنان آموزنده

نظرات

^

ورود

ورود