مشاهده RSS Feed

زندگی

Success

به این مطلب امتیاز بدهید
Success is not the key to happiness.
Happiness is the key to success.
If you love what you are doing, you will be successful.


ALBERT SCHWEITZER
برچسب ها: success ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
سخنان آموزنده

نظرات

^

ورود

ورود