مشاهده RSS Feed

زندگی

To change

به این مطلب امتیاز بدهید
You are the embodiment of the information you choose to accept and act upon.
To change your circumstances you need to change your thinking and subsequent actions.

ADLIN SINCLAIR
برچسب ها: to change ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
سخنان آموزنده

نظرات

^

ورود

ورود