مشاهده RSS Feed

دعا نوشته...

..مزار بی نشان..

به این مطلب امتیاز بدهید
به هــــجده ساله بانوئی به ناله


دعا می کرد طـــفلی چهارســـالهالهـــــی مادرم زهرا جوان است

چرا پس قامتش از غم کمان است

الهـــــی ای امیــــد نـــا امیــدان

ترحـــــم کن به ما از راه احســــان

چرا از زنـــدگــانـی ســیر گشته

چرا در نـــوجــوانـــی پــیر گشــــته

چرا آه و فــغانــش کــار باشــــد

چرا شـــب تا ســــــحر بیدار باشد

نمی دانم برای چـــیست یا رب

که صـورت پـــنهان می کند زیـــنب

چرا یک دســـت بر پـهلو گرفته

چـــرا از کـــودکـــان رو گــــرفــــته

نمی دانم چه رخ داده خــدایــا

که میگیرد به پهلو دسـت خود را

اگر سـر آمده عـمرش خــدایــا

ز عـــمر مــا بــه عـــمر او بیـــفز
امنبع مطلب:http://mazarbineshan.blogfa.com

آپدیت شده 1393/01/13 در 15:34 توسط *دلتنگ صاحب الزمان*

دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود