مشاهده RSS Feed

دعا نوشته...

....وای مادرم....

به این مطلب امتیاز بدهید

وای مادرم

مثل یاسی که به هم می پیچد


چند روزیست به غم می پیچد


تا که این در به صدا می آید


اشک در چشم حرم می پیچد


گل پیچک شده دستش مادر!


بس که از درد وَرَم ؛... می پیچد


همه یک گوشه زمین گیر شدند


درد تا پای قدم می پیچد


راستی فضه کنار بستر


چه شده با قد خم می پیچد


زخم مجروح تو را می بندد؟!


یا به دست تو علم می پیچد


گوش کن از در و دیوار هنوز


بانگ "وای مادرم" می پیچد


پشت در فضه زبان می گیرد


و سپس نو حه و دم می پیچد


رحمان نواز نی

منبع مطلب:http://www.sobhan54.blogfa.com


^

ورود

ورود