مشاهده RSS Feed

باغ بهشت

شب قدر

به این مطلب امتیاز بدهید
شب قدر است و من قدری ندارم
چه سازم توشه قبری ندارم
مبادا لیلة القدرت سرآید
گنه بر بنده ات افزون تر آید
مبادا ماه تو پایان پذیرد
ولی این بنده ات سامان نگیرد
^

ورود

ورود