مشاهده RSS Feed

زندگی

living the truth

به این مطلب امتیاز بدهید
Everything will line up perfectly
when knowing and living the truth
becomes more important than looking good.


ALAN COHEN
برچسب ها: living the truth ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
سخنان آموزنده

نظرات

^

ورود

ورود