مشاهده RSS Feed

زندگی

Growth

به این مطلب امتیاز بدهید
We must consistently check with ourselves:
“am I committed to feeling good,
or am I committed to growing?
” Growth does not always feel good,
and feeling good does not always provide growth.


Guru Singh
برچسب ها: growth ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
سخنان آموزنده

نظرات

^

ورود

ورود