مشاهده RSS Feed

زندگی

Experience

به این مطلب امتیاز بدهید
Experience life in all possible ways
good-bad, bitter-sweet, dark-light, summer-winter.
Experience all the dualities.
Don’t be afraid of experience,
because the more experience you have,
the more mature you become.


Osho
برچسب ها: experience ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
سخنان آموزنده

نظرات

^

ورود

ورود