مشاهده RSS Feed

زندگی

give the best of yourself

به این مطلب امتیاز بدهید
You get the best out of others when you give the best of yourself.

Harvey S. Firestone
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
سخنان آموزنده

نظرات

^

ورود

ورود