مشاهده RSS Feed

samanehm

* ام ابیها*

به این مطلب امتیاز بدهید
نگران بود! مدتی بود خبری از او نداشت. نکند برای پدر... پدرش را خیلی دوست می داشت. پنج ساله بود که مادرش خدیجه از دنیا رفته بود و از آن پس، آن دو بهترین دوست و همدم یک دیگر بودند. وحالا پدر به جهاد با دشمنان رفته است. به یاد چند روز قبل افتاد. هنگام رفتن پدر. پیامبر اورا در آغوش کشیده بود. پیشانی اش را بوسیده بود و مثل همیشه به گفته بود: دخترم! بوی بهشت می دهی! دیگر نمی توانست بیشتر از این منتظر بماند. چادرش را بر سر کرد و به سوی میدان جنگ رفت. *** گرد وخاک همه جارا پر کرده است. به هر طرف که نگاه می کند، پیامبر را نمی بیند. نگرانی اش بیشتر می شود. جان خودش هم در خطر است اما جان پیامبر برایش مهم تر است. اطراف خود را به دقت نگاه می کند. پیامبر را می بیند. به تخته سنگی تکیه زده است. خون از پیشانی او جاری است. فاطمه فریادی می زند. به سوی خیمه ها میرود و ظرف آبی می آورد. پیامبر به سختی چشمانش را باز می کند و لبخندی می زند. سلام دختر! سلام بابا! و فاطمه در آغوش پیامبر می افتد. اما به سرعت بر می خیزد. با دسمال تمیزی خون را از چهره ی پیامبر پاک می کند. اما خون پیشانی بند نمی آید. مرهمی درست می کند و بر روی زخم پیشانی می گذارد. پیامبر آرام به چهره ی خسته ی دخترش نگاه می کند. این اولین بار نیست که او زخم هایش را می بندد.مشرکان بارها با سنگ سرش را زخمی کرده بودند و فاطمه زخمش را بسته بود. بار ها زباله و خاکستر بر سرش ریخته بودند و فاطمه سرو صورتش را پاک کرده بود. واین بار نیز... خون پیشانی بند آمده است. پیامبر و فاطمه به هم نگاه می کنند. فاطمه به یاد نگاه مهربان مادرش خدیجه می افتد، و پیامبر به یاد دستان مادرش آمنه! پیامبر دخترش را به سینه اش می چسباند. چشمانش را می بندد و با مهربانی می گوید: مادر بابا!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود