مشاهده RSS Feed

باغ بهشت

اتصال چوب را مسمار محکم می کند

امتیاز ها: 2 رای ها, 5.00 متوسط.
بیعتش را با دل دلدار محکم می کند

قلب خود را از نگاه یار محکم می کند

تا بیاید پشت در با رخصت مولای خود

چادرش را بر سرش انگار محکم می کند

آنکه از شمشیر حیدر بغض ها دارد به دل

نعره هایش را به زور نار محکم می کند

او که می بیند که زهرا آمده در پشت در

ضربه هایش را به در هر بار محکم می کند

دست بیعت می دهد دیوار با در اینچنین ...

کار در را سینهء دیوار محکم می کند

دخترش از زخم روی سینه اش فهمید که

اتصال چوب را مسمار محکم می کند ...

نظرات

^

ورود

ورود