مشاهده RSS Feed

دعا نوشته...

**شعر از برای حضرت زهرا (س)**

به این مطلب امتیاز بدهید


آسمانی ترین من امشب

آسمان را چه تیره می بینم

امشبی را چگونه تا به سحر


سر قبر ستاره بنشینم


ای گلم خواب هم نمی دیدم


قاری ختم امشبت باشم


فاطمه جان چه قدر دشوار است


من پرستار زینبت باشم


آسمانی ترین من امشب


آسمانت چه دیدنی شده است


حال و روز غریبی علی و


کودکانت شنیدنی شده است


دائما پیش چشم خونبارم


صحنه درب و خانه می گذرد


چند وقتی است روزگارم با


گریه های شبانه می گذرد


روضه خوان شبانه ی خانه


سوز دل های غربت حسن است


روضه اش دائما : کسی راه


کوچه را روی مادر ما بست

زینبت ، وارث دعای شبت


سر سجاده ات دعا می خواند


زیر لب ، زمزمه کنان می گفت


کاش مادر کمی دگر می ماند


در دلها تمام ناشدنی است


باید اما ز تو جدا بشوم


می روم تا شبی دگر بانو


زائر تربت شما بشوم

منبع مطلب:http://www.beithayesookhte.blogfa.com

^

ورود

ورود