مشاهده RSS Feed

آرامش

او...

به این مطلب امتیاز بدهید
اعتراف میکنم که نمیشناسمتان
و چه اعتراف غم انگیزی...
که باعث سرافکندگی و بی لیاقتی ام است
اما
من که شهره شهرم به رو سیاهی و خاکساری ...

شما چرا دستانم را محکم نمیگیرید و به زور هلم نمیدهید به سمت خانه خودتان ...
خانه...
همان خانه ای که درش سوخت و ...
دل صاحب خانه اش را هم...

به سیاهی چادرتان قسم
بگیرید این دستان بسته از گناه را ...
باز کنید این بالهای زنجیر شده ام را ...

توقع من زیاد
بزرگی شما که زبانزد خاصان و بلکه عامان است

بانو
فدای آن نگاه پر از مهرتان که چشمان کور و نابینایم نمیبیند.

دوستتان دارم حتی بدون دل.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود