مشاهده RSS Feed

امام عشق

امام عشق

به این مطلب امتیاز بدهید
ای مانده در قنوت شهادت امام عشقای از تبار زخم عبادت امام عشقمی كرد در نماز غزل های آبیت؛تصویر اشك از تو روایت ، امام عشقدل می زنندبا تو به دریای نافلهنیلوفران وحی ولایت،امام عشقتا پركشان لاله ی روییده در نسیمكرده ست باور تو قیامت امام عشقخورشید جان سپرد در آغوش چشم هاتوقتی شدی شهید شهادت امام عشقمی خوانمت به لهجه ی عریان آفتابمی جویمت به شیوه ی عادت امام عشقتادردلت روایت مهتاب جاری استداریم التماس دعایت ، امام عشق

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود