مشاهده RSS Feed

تورا من چشم در راهم

حال این روزهایم

به این مطلب امتیاز بدهید
حال این روزهایم خاکــــــــــــــــستری است!
از آن خاکستری تیره هایی که یک وقت هایی با پاک کن هم پاک نمیشود...
از همان هایی که آدم را یکنواخت وار خسته میکند...

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــبرای روزهایم دعا کن..از خودم و روز هایم ناراضیم!
تنها دلخوشی این روز هایم سیاه است(!) ولی خیلی سفید تر از خاکستری روزهایم است.چادر دوست داشتنی من!

نظرات

^

ورود

ورود