مشاهده RSS Feed

عمار رهبری

مراتب سلوك عارفان

به این مطلب امتیاز بدهید
مراتب سلوك عارفان


(بدان اي سالك راه خدا!) فرموده اند: «حسنات الابرار سيئات المقربين»
عباداتي كه ابرار انجام مي دهند، آن عبادات از نظر مقربين سيئه و گناه است.

چطور مي شود حسنه صورت سيئه به خود مي گيرد، با اينكه حسنه عمل خوب و سيئه عمل بد است؟

اين موضوع روي حالات و درجات سالكين فرق مي كند.
در يك جا سالك مقام «بار» را دارد در يك جا مقام «مقرب».

مقام مقرب عالي تر از مقام بار است.
«بار» در فكر، نظر، خلوص، صفا و ايثار ترقي مي كند، به مقام «مقرب» مي رسد.

مقرب افق ديدش وسيع و نظرش دقيق تر است.
مقرب مي بيند آنچه را كه بار نمي تواند ببيند.

او ادراك مي كند مطالبي را كه «بار» از ادراك آن عاجز است.
تحمل منويات مقرب براي بار مشكل و عمليات او از نظر بار غيرصحيح است.
بار مقرب را مطرود و مقرب در اعمال بار را متهم مي سازد.

اتهام مقرب براي از پيش برداشتن موانع راه است و براي بيدار كردن و توجه دادن اوست به حقايقي عالي تر

ولي «بار» جون نيت و غرض مقرب را درك نمي كند و بر طرز فكر او آشنا نيست، گفته هاي او را حمل بر غرض مي نمايد و او را نسبت به خود دشمن مي پندارد.

«بار» هميشه نسبت به مقرب معترض ولي مقرب اعتراضي نسبت به بار ندارد....
مقامات معنوي، محسن بينا، ج1، ص65

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود