مشاهده RSS Feed

عمار رهبری

رهبري سالكان

به این مطلب امتیاز بدهید
رهبري سالكان


(بدان اي عزيز سالك!) دودسته به دو جهت و به دو منظور تحت رهبري دو فرد هميشه در سيرند،

يك دسته در طريق حق به منظور وصول به حق تحت رهبري حق (خداي متعال) در سيرند
و يك دسته در طريق باطل به منظور وصول به مشتهيات نفس تحت رهبري طاغوت (نفس-هوي-شيطان)


سير دسته اول از ظلمت به نور است و سير دسته دوم از نور به ظلمت
«الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الي النور (دسته اول)
«والذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظلمات (دسته دوم)

آن دسته اي كه ايمان آورده از رسول خدا تبعيت نموده رو به حق هستند آنها را حق متعال از ظلمت خارج به نور داخل مي كند
يعني از عالم كثرت به وحدت
يا از مقام تفرقه به مقام جمع سوق مي دهد.
مقام جمع مقام نوراست. «الله نورالسموات والارض»

آن دسته اي كه ايمان نياورده به حق رو نكرده، از رسول خدا تبعيت ننموده اند آنها را طاغوت رهبري مي كند،
از نور آنها را خارج، به طرف ظلمت مي كشاند،
از حق منصرف به خلق متوجه مي سازد. در هواهاي نفساني سير مي دهد.
«ولاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين» همگي را گمراه خواهم ساخت مگر بندگان مخلصت را. (حجر-40)


مقامات معنوي، محسن بينا، ج1، ص 104


برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود