مشاهده RSS Feed

عمار رهبری

شرح حدیثی از مقام معظم رهبری:

به این مطلب امتیاز بدهید
شرح حدیثی از مقام معظم رهبری:

من مواعظ النبی صلى الله عليه وآله وسلّم:
من أصبح من أمتی وهمّته غيراللّه فليس من اللّه ومن لم يهتمّ بأمور المسلمين فليس منهم ومن أقرّ بالذل طائعاً فليس منّا أهل البيت.
(تحف العقول صفحه 47)

هركس كه صبح كند درحالى كه در انگيزه‌ها و نيت‌هايش رضاى الهى نقش و تأثير نداشته باشد، جزء جنداللّه و عاملان للّه، محسوب نمى‌شود،

و هركس كه صبح كند و نسبت به مصالح و مفاسد مردم و جامعه مسلمين بى‌تفاوت باشد در زمره مسلمين واقعى، به حساب نمى‌آيد.

اهتمام به امور مسلمين مصاديق مختلفى دارد.

مصداق اعلايش اهتمام به امور امت اسلامى و عزت و اقتدار و حكومت مسلمين است

و مصداق ديگرش رسيدگى به حوائج ضعفاء و مستمندان است.

هركس كه با رغبت تن به ذلت دهد از ما اهل بيت نيست.

بايد دانست كه تسليم با ذلت، تنها در مقابل قدرتمندان سياسى نيست

بلكه ذلت در مقابل ثروتمندان و سرمايه‌داران را نيز شامل مى‌شود.

انسان نبايد براى حرص و طمع و حطام دنيوى، خود را ذليل كند.

در روايتى وارد شده است كه مؤمن همه چيز را مى‌پذيرد جز ذلت را.

جلسه سى و يكم 21/10/78

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود