مشاهده RSS Feed

عمار رهبری

راهكارهاي دستيابي به اخلاص

به این مطلب امتیاز بدهید
راهكارهاي دستيابي به اخلاص

1- يقين به مبدأ و معاد
بدون ترديد اعتقاد به مبدأ و معاد اگر توأم با يقين و باور قلبي باشد هرگونه شائبه شرك را از انسان دور مي كند و ملكه اخلاص را در نيت و عمل انسان متجلي مي سازد.
علي(ع) در اين زمينه مي فرمايد: سبب الاخلاص اليقين.
علت و سبب اخلاص، يقين(به مبدأ و معاد) است.


2 - يأس از مردم
مقصود از يأس از مردم اين است كه به اين معنا توجه داشته باشيم. كه اگر براي انسان مشكل جدي پيش بيايد، اميد او به مردم نباشد و بداند كه كسي بجز خدا نمي تواند كاري انجام دهد.
«اول الاخلاص اليأس مما في ايدي الناس
اول اخلاص اين است كه از آنچه در دست مردم است مأيوس باشيم.


3 - دوري از هواهاي نفساني
كسي كه به دنبال دستيابي به خلوص نيت باشد، لازم است از حاكميت هواهاي نفساني بر پندار، گفتار و كردار خود دوري كند و با آن مقابله نمايد.
پيامبر اعظم(ص) در روايتي مي فرمايد: من غلب شهوته عقله فهوادني من البهائم.
هر كسي كه شهوت را بر عقل غلبه داد، پس او از حيوانات پست تر است.


4 - به كارگيري عقل
نقش و كاركرد عقل در سلوك و رفتار انسان بسيار كليدي و حياتي است. چرا كه اگر عقل انسان تحت تأثير هواهاي نفساني نباشد، به طور طبيعي در جهت و مسير عبوديت الهي گام برمي دارد.
امام صادق(ع) در پاسخ به سؤالي در مورد ماهيت عقل فرمود: العقل ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان.
عقل آن چيزي است كه به وسيله آن خداي رحمان پرستش مي شود و بهشت برين به دست مي آيد.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود