مشاهده RSS Feed

عمار رهبری

دستورالعملی از عارف ربانی آیت الله سیداحمد کربلائی

به این مطلب امتیاز بدهید
دستورالعملی از عارف ربانی آیت الله سیداحمد کربلائی

دستورالعملی که پیش روی شماست، شلاقی است از عارف متقی سیدالسالکین آقا سید احمد کربلائی به مخاطبی که بی پذیرش رنج و زحمت، چشم داشت الهام واشراق را دارد.


زنده باد حضرت دوست و مرده باد هر چه غیراوست.


...... دستورالعمل آن است که از خود و خودرایی دست برداری،

جان من به لب آمد از گفتن این که راه نجات و خلاص در:

استغراق ذکر الهی

و تفکر در معرفت نفس

و خودشناسی است

و ذکر و فکر، خود راهنمای تو خواهد شد.

یا من اسمه دواء و ذکره شفاء
ای که نام او دوای دردها و یاد او شفا بخش جانهاست

دوائک فیک ولاتبصر، ودائک منک و لاتشعر
دردتو در درون خود توست نمی بینی!

و داروی تو هم نزد خود توست فهم نمی کنی

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز.

باری نوشته بودی در تضرع وابتهال هم چیزی بنویس تااین که نوشتجات ناقص نماند.

براین حرف خنده کنم یا گریه؟

ای کاش بر دل مبارکت زده می شد و نوشته می شد والا بر کاغذ خیلی زده اند و نوشته اند.

فدایت این مساله و باقی مسائل راه آخرت آموختنی نیست، بلکه نوشیدنی است.

تضرع وابتهال از درد و سوز دل بر می خیزد. درد پیدا کن، آن خود تصرع وابتهال می آورد.

آب کم جو تشنگی آورد بدست
تا بجوشد آبت از بالا و پست


هرگز شنیده شده که زن بچه مردم را گریه تعلیم کنند؟!

یا زن آبستن را زائیدن آموزند؟!

بلی نائحه را که اجاره کنند؛ یا بازی زائیدن بخواهند در آورند، محتاج به تعلیم و آموختن خواهد بود.

ازاین فرمایش سرکار، علاوه برسایر مطالب معلوم می شود که به ذکر و فکر نپرداخته تا آتش فراق مشتعل گردد

..... طرفه این که بااین همه بی التفاتی، تعجبم که از کجا یک مطلب را خوب فهمیده ای و آن این است که جهالت این حقیر را خوب فهمیده!

...... با وجوداین ، باز می گوئی کشف و شهودی برایم نشده و علمی بحقایق اشیاء نیافته ام. دراین خیال بوده باشید!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود