مشاهده RSS Feed

امام عشق

منطقه عملياتي فتح المبين

به این مطلب امتیاز بدهید
منطقه عملياتي فتح المبين

دشت شقايق هاي سرخ،15كيلومتري شوش.منطقه ي وسيعي با پستي وبلندي هاي بسيار.

اين سرزمين با خون جواناني آبياري شده كه لحظه ي شهادت سربر دامان مولايشان داشته اند و «يازهرا» گويان پركشيده اند.
هركدام از اين شقايق ها را كه لمس كني وببويي، بوي يك شهيد به مشامت مي رسد، عجيب است كه حتي بوي گل نرگس را هم مي توان از اين شقايق ها استشمام كني وبوي ياس سفيد.
در اين تنگه ها وشيارها شايد تعداد شقايق ها به صدها شاخه برسد،درست به تعداد گل هاي پرپرشده.
اين منطقه زيباترين منطقه است.زيبايي اش از بوي ياس سفيدي است كه تمام منطقه راپركرده.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود