مشاهده RSS Feed

امام عشق

پوتین

به این مطلب امتیاز بدهید
پوتین
گردان پشت میدون مین رسیده و زمین گیر شده بود. چند نفر رفتند تا معبر باز کنند.

او هم رفت، 15 ساله بود.

چند قدم که رفت، برگشت.

یعنی ترسیده؟؟!!

خب! ترس هم داشت!

او اما، پوتین هایش را به یکی از بچه ها داد و گفت:

تازه از گردان گرفتم......! حیفه......!

بیت الماله.......! پا برهنه رفت......!

آری جوانی 15 ساله که برای جهاد در راه خدا رفته بود تا با متجاوزین مبارزه کند و آنها را از این مملکت بیرون براند.
پوتین هایش را چون برای بیت المال بود در آورد تا دیگری از آن استفاده کند. تا بیت المالی به هدر نرود...............!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود