مشاهده RSS Feed

امام عشق

گنجشک و خدا

به این مطلب امتیاز بدهید

روزهاگذشت وگنجشک باخداهیچ نگفت.
فرشتگان سراغش رااز خدا می گرفتندوخداهرباربه فرشتگان این گونه می گفت:می آید؛من تنها گوشی هستم که غصه هایشرا می شنودویگانه قلبی هستم که دردهایشرادرخودنگاه می دارد.وسرانجام گنجشک روی شاخه ای از درخت دنیا نشست.فرشتگان چشم به لبهایش دوختند،
گنجشک هیچ نگفت وخدا لب به سخن گشود:
بامن بگو از آنچه سنگینی سینه توست.
گنجشک گفت:لانه کوچکی داشتم،آرامگاه خستگی هایم بود و سرپناه بی کسی ام.توهمان را هم ازمن گرفتی. این توفان بی موقع چه بود؟
چه می خواستی؟ لانه محقرم کجای دنیا را گرفته بود؟وسنگینی بغضی راه کلامش را بست.
سکوتی درعرش طنین انداخت فرشتگان همه
سربه زیر انداختند.خداگفت:ماری در راه لانه ات بود.باد را گفتم تالانه ات را واژگون کند.آن گاه تو
ازکمین مار پرگشودی.
گنجشک خیره درخدایی خدا مانده بود.
خداگفت:و چه بسیاربلاها را که به واسطه محبتم
از تو دور کردم و تو ندانسته به دشمنی ام برخاستی!
اشک دردیدگان گنجشک نشسته بود.ناگاه چیزی درونش فروریخت...
های های گریه اش ملکوت خداراپرکرد...
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود