مشاهده RSS Feed

امام عشق

بدون شرح

به این مطلب امتیاز بدهید
ديروز ميرفتيم و خاكي بوديم
امروز مانديم و خاكستري شديم.
*****************************************
شهيدان را به باد ندهيم
به ياد بدهيم.
****************************************


آن روز از سه راهي شهادت گذشتيم امروز در دو راهي عافيت مانده ايم!!
****************************************
آنجا با خدا دست ميداديم
اينجا خدا را از دست مي دهيم.
**************************************
ديروز پروانه ها دنبالمان مي كردند
امروز دنبال پروانه ايم!!!
***************************************
سر داديم كه روسري ها نيفتند
روسري ها هم از سرها افتادند!!!
***************************************
آنجا در پشت خاكريز بوديم
اينجا در پناه ميز!!!
***************************************
آنجا خدا بود و اخلاص
اينجا
«الذي يوسوس في صدور الناس»
***************************************
آنجا خدا بود و اخلاص
اينجا توهم و وسواس!!!
***************************************
آنجا براي شهادت سبقت مي گرفتيم
اينجا براي رياست!!!
***************************************
ديروز دنبال گمنامي بوديم
امروز مواظبيم كه ناممان گم نشود!!!
***************************************
آنجا براي رزم هاي شبانه مي رفتيم
اينجا براي بزم هاي عاشقانه!!!!
**************************************
خمپاره هاي شصت هم غيرتمان را ننشاندند
اما نشست هاي پست چطور؟؟!!
**************************************
خمپاره ها هم ايمانمان را نبردند
اما ماهواره ها چطور؟؟!!
**************************************
ديروز
در اوج گمنامي
پاتك مي زديم
امروز براي شهرت و مقام
جفتك!!!
*************************************
آنانكه دريايي زيستند
مردابي نمي ميرند!!!
*************************************
آن روزها دل به دريا مي زديم
امروز دل به دلار!!!
*************************************
ديروز غواص اروند بوديم
امروز اسير وسواس و لبخند!!!!
*************************************
جبهه بوي ايمان مي داد
اينجا ايمانمان «بو» مي دهد!!!
*************************************
ياران رفتند و حرف آخر را گفتند
ماندن به هر طريق بي شرمي است!
*************************************
اگر عاشقانه مردن را بلد نيستيم
لااقل عاشقانه زندگي كنيم.
************************************
تمام وصيت گل اين است
خار نباشيم.
************************************
تمام دفترها
به پايان مي رسند
اما
«حكايت همچنان باقي است»
***************************************
منبع:مجموعه شعر زخم هاي سپيدسراينده:حسين كيواني(كوير)**************************************
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود