مشاهده RSS Feed

Cyber Soldier

×@..خدایا..@×

به این مطلب امتیاز بدهیدخدایـــا؛
گفتم دست خالی زشت است، مهمانی رفتن!!
دست پُر آمده‌ام،
دستی پُر از گنـاه
چشمی پُر از امیـد
بمانم یا برگردم؟!؟
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود