مشاهده RSS Feed

تندیس

وداع ...

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1392/11/09 در ساعت 10:42 (112 نمایش)
[FONT=Arial][COLOR=#010101][FONT=Tahoma][COLOR=#010101][COLOR=#313131][RIGHT][SIZE=3][FONT=tahoma][COLOR=#0000cc]بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران[/COLOR]
[/FONT][/SIZE][/RIGHT][CENTER][SIZE=3][FONT=tahoma][COLOR=#0000cc]کز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران

[/COLOR]
[/FONT][/SIZE][/CENTER][RIGHT][SIZE=3][FONT=tahoma][COLOR=#0000cc]هر کس شراب فرقت روزی چشيده باشد[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[/RIGHT][CENTER][SIZE=3][FONT=tahoma][COLOR=#0000cc]داند که سخت باشد قطع اميدواران

[/COLOR]
[/FONT][/SIZE][/CENTER][RIGHT][SIZE=3][FONT=tahoma][COLOR=#0000cc]با ساربان بگوئيد احوال آب چشمم[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[/RIGHT][CENTER][SIZE=3][FONT=tahoma][COLOR=#0000cc]تا بر شتر نبندد محمل به روز باران

[/COLOR]
[/FONT][/SIZE][/CENTER][RIGHT][SIZE=3][FONT=tahoma][COLOR=#0000cc]بگذاشتند ما را در ديده آب حسرت[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[/RIGHT][CENTER][SIZE=3][FONT=tahoma][COLOR=#0000cc]گريان چو در قيامت چشم گناهکاران

[/COLOR]
[/FONT][/SIZE][/CENTER][RIGHT][SIZE=3][FONT=tahoma][COLOR=#0000cc]ای صبح شب نشينان جانم بطاقت آمد[/COLOR]
[/FONT][/SIZE][/RIGHT][CENTER][SIZE=3][FONT=tahoma][COLOR=#0000cc]از بسکه دير ماندی چون شام روزه داران

[/COLOR]
[/FONT][/SIZE][/CENTER][RIGHT][SIZE=3][FONT=tahoma][COLOR=#0000cc]چندين که بر شمردم از ماجرای عشقت[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[/RIGHT][CENTER][SIZE=3][FONT=tahoma][COLOR=#0000cc]اندوه دل نگفتم الا يک از هزاران

[/COLOR]
[/FONT][/SIZE][/CENTER][RIGHT][SIZE=3][FONT=tahoma][COLOR=#0000cc]سعدی بروزگاران مهری نشسته بر دل[/COLOR]
[/FONT][/SIZE][/RIGHT][CENTER][SIZE=3][FONT=tahoma][COLOR=#0000cc]بيرون نميتوان کرد الا بروزگاران

[/COLOR]
[/FONT][/SIZE][/CENTER][RIGHT][SIZE=3][FONT=tahoma][COLOR=#0000cc]چندت کنم حکايت؟شرح اينقدر کفايت[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[/RIGHT][CENTER][SIZE=3][FONT=tahoma][COLOR=#0000cc]باقی نميتوان گفت الا به غمگساران[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[/CENTER][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود