مشاهده RSS Feed

مهسان

مساوی؟!

به این مطلب امتیاز بدهید
زن در معدن زغال سنگ کار میکند تا با مرد مساوی شود!!
زن ساعت ها به دور از فرزندان کار میکند تا با مرد مساوی شود.
زن فست فود را جایگزین پخت غذا میکند تا در عدم گذران زمان در آشپز خانه با مرد مساوی شود.
زن ماشین های سنگین را در بیابان میراند تا با مرد مساوی شود.
زن تا دیر وقت بدون ترس در خیابان رفت و آمد میکند تا با مرد مساوی شود.
زن در مسابقات رالی شرکت میکند تا با مرد مساوی شود.
زن لباسها ی مردانه را می پوشد تا با مرد مساوی شود.
زن برای سهیم شدن در تجارت جهانی ،نقش مهمی در تبلیغات ( البته با بدن عریان یا نیمه عریان و چهره بزک کرده اش ) ایفا میکند تا با مردمساوی شود.
زن به تنهایی با دوستانش به مسافرت میرود تا با مرد مساوی شود.
زن زیر بار مسئولیت ازدواج نمی رود تا به ظاهر آزاد باشد و با مرد مساوی شود.
زن ریحانه بودنش را نادیده می انگارد تا با مرد مساوی شود.
زن عفاف را دفن میکند و حجاب را رنگ بیرنگی میزند تا با مرد مساوی شود.
آری زن با مرد مساوی است.
زن در انسانیت و رعایت تقوا با مرد مساویست.
یا ایها الناسُ انا خلقناکم مِن ذکرٍ و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائلَ لتعارفوا انَ اکرمکم عنداللهِ اَتقاکم اِن الله علیمً خبیرً
حجرات /13
ای مردم ! ما شما را از یک مرد و ژن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید! (اینها ملاک نیست) گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست , خداوند دانا و آگاه است.
منبع:آرامش بهاری/ویژه نامه تعطیلات نوروزی
معونت فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه

دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود