مشاهده RSS Feed

دعا نوشته...

دعا نوشته...

به این مطلب امتیاز بدهید
خدایا !
مرگ را برایم مبارک گردان!

خدایا ! مرا در سختیهای مرگ کمک کن!
خدایا ! مرا در غم و اندوه عالم قبر، یاری فرما!
خدایا
! مرا در تنگنای قبر حمایت فرما!

خدایا ! مرا در تارکی قبر یاور باش!
خدایا ! مرا در وحشت قبر یاری نما!

خدایا ...... پاکمان گردان مثل باران
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود