مشاهده RSS Feed

تا ساحل آرامش

ملا شدن چه مشکل...

به این مطلب امتیاز بدهید
حاج شیخ عبدالکریم حائری(رحمه الله) را درحرم امام حسین(ع) دیدند که گریه می کند و به امام می گوید:

آقا جان من مجتهد شده ام ولی می خواهم آدم بشوم. گفتند، ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل

حاج شیخ عبدالکریم حائری(رحمه الله) فرمودند:

ملا شدن چه مشکل آدم شدن محال است.


این به خاطر این است که ما در فکر آدم شدن نیستیم. دعا کنید آدم شوید و بمیریم. برسیم و بمیریم، کال نمیریم. دعا کنید بارِمان را به مقصد برسانیم و بمیریم.

نظرات

^

ورود

ورود