مشاهده RSS Feed

سخن های دل

درس اصیل انسانیت

به این مطلب امتیاز بدهید
تقدیم بر تو ای سفینه النجاه عالم
ای حسیــــــــــــن(ع)


درس اصیل انسانیت

تــــــویــــــــــــــــ ـاسمین باغ امامت هستی
تــــــو بر مرگ ظالمیــــــــــن دلالت هستی
تو مظلـــــــــوم تشنه لـــــــــب امام سومین
تو بر ســـر اعــــدا شمشیر عــدالت هستی
تــــــــو مصباح الهدی و سفینة النـــــــــجاة
تو نمونه عشق و معلــم شهادت هستـــــــی
تو جان بر کـــــــــــف لبــــــیک بـــر لـــــب
تو بیان کننده حـــق و کوبنده ضلالت هستی
تو مصداق و عطـــــــــر سخن رسول خاتم
تو طریق معرفت و راه سعـــــــادت هستــی
تو حجتــــــــی بـــر آیه حبــــــــل المتیــــــن
تو مـــــومنین را به روز جزا شفاعت هستی
تــــو دادی عــــــزیــــــــزان خود در ره حق
تو سرچشمه صبر و ایمان و استقامت هستـی
تــــو عزیز زهـــــــــــــرا و زینب کبـــــــــری
تــــــــو پاره تن پیمبر و جانشین امامت هستی
تو کعبـــــــــــــــه عشق و ایثار و شهامـــــــت
تـــــو درس اصیــــــــــل انسانیــــــــت هستی

ز.الحسینی

دسته بندی ها
شعر
^

ورود

ورود