مشاهده RSS Feed

سخن های دل

شافی صدر حسین(ع)

به این مطلب امتیاز بدهید
بسم الله الرحمن الرحيم


يا رب الحسين بحق الحسین(ع)
اشف صدر الحسين (ع)
بحضور الحجة(عج)

آید صدایِ العطش اندر میانِ خیمه ها
بانگِ انا الحقّی رسد زان پس میانِ نیزه ها

شاه شهیدان را ببین تنها میانِ کارزار
سقایِ آب آور شده دستش جدا با دشنه ها

خونین شده ماهِ رخش با سنگِ کینِ أشقیا
کلگون شده حلقِ علی با ضربِ چندین شعبه ها

زینب شده در قتلِگه جسمِ حسینش در برش
سوزد خیامِ اهل حق در نارها و شعله ها

گشته به روی نیزه ها آن ماه های هاشمی
اهل حرم گشته اسیرِ خصم ها و فتنه ها

طفل سه ساله را ببین با سر چه زاریها کند
صوتش شده خاموش از نیرنگها و عقده ها

یک کاروان آزاده را با تازیانه می برند
شام غریبانش شده ویرانه ی مخروبه ها

خوانند خطابِ آتشین سجاد و عمّه ىْ عالمش
کاخ یزیدانِ زمان مخروبه شد زان خطبه ها

هفتاد ودو آلاله تنْ هفتاد و دو گلگون کفن
هفتاد و دو آزاد یلْ خونینِ ظلمِ پنجه ها

یا منتقم فریاد کن بهر حسینِ فاطمه
شو شافی صدر حسین زین شِکوه ها و غصه ها

ز.ا.الحسینی


دسته بندی ها
شعر
^

ورود

ورود