مشاهده RSS Feed

حجاب و عفاف

گفتنش باعث خجالتِ

به این مطلب امتیاز بدهید
💠 سلام حتما مطالعه کنید خیلی مهم هست

نمیدونم از ڪجا بگم و چطورے
واقعا گفتنش باعث خجالتِ
ولے باید گفت :
فضاے مجازے هم شدہ میدون مسخرہ بازے خیلے ازباحیا نماها!!!
وارد فضاے مجازے میشے وقتے بین اون همہ پست هاے وحشتناڪ و مبتذل، چشمت بہ عڪس شهدا میفتہ ڪلے ذوق میڪنے و میبینے ڪہ هنوز ارزش ڪار این مردان بزرگ تموم نشدہ...
ولے یہ چیزے این وسط آدم روآزار میدہ!
اونم اینڪہ شهدا رفتن ڪہ راهشون بمونہ
عشقشون نسبت بہ ارزش ها بمونہ
اونا رفتن ڪہ چادر مادر ما دوبارہ خاڪے نشہ
اونا رفتن ڪہ ما راہ حیا و پاڪے پیش بگیریم
ولے...
متاسفانہ وقتے آدم میبینہ ڪہ بعضے از این 👈خواهران مذهبے جورے با یہ شهید رفتار میڪنن ڪہ یڪ لحظہ آدم پیش خودش فڪر میڪنہ واقعا اینها بوے از حیا بردن یا نہ !!!
خواهرم شهدا نرفتن ڪہ شما بعد شهادتشون تو پستات براشون:
عشوہ گرے ڪنے... 💃🏻
فداشون بشے 😘
قربون چشاشون بشے 😍
قربون صدقہ هاے برے ڪہ آدم خجالت میڪشہ بگہ
و... از این مسخرہ بازیا ڪہ تازہ باب شدہ .
😠
خواهر محترم شهدا رفتن ڪہ تو راہ عفت و حیاے زهرایے رو پیش بگیرے نہ بے حیایے...
شهدا هم مثل بقیہ نامحرمان

✔یه چیزی این وسط آدم آزار میده!
اونم اینکه شهدا رفتن که راهشون بمونه
عشقشون نسبت به ارزش ها بمونه
اونا رفتن که چادر مادر ما دوباره خاکی نشه
اونا رفتن که ما راه حیا و پاکی پیش بگیریم
ولی…

✔متاسفانه وقتی آدم میبینه که بعضی از این خواهران مذهبی جوری با یه شهید رفتار میکنن که یک لحظه آدم پیش خودش فکر میکنه واقعا اینها بوی از حیا بردن یا نه !!!
خواهرم شهدا نرفتن که شما بعد شهادتشون تو پستا
فداشون بشی..
قربون چشاشون بشی..
قربون صدقه های بری که آدم خجالت میکشه بگه
و…

ـ از این مسخره بازیا که تازه باب شده

خواهر محترم شهدا رفتن که تو راه عفت و حیای زهرایی رو پیش بگیری نه بی حیایی
شهدا هم مثل بقیه نامحرمند


✔یه ماجرای شنیدم از یکی از دوستان که به عمق این معضل پی بردم که میگفت یکی از دوستاش از خانمش ناراضی بود و میگفت زنم عاشق یک شهید مدافع حرم شده دیگه اصلا به من هیچ توجهی نمیکنه و شبا خواب شهید میبینه جای اینکه بامن انس بگیره با یک شهید انس گرفته زندگیم به کل مختل شده …
موندم بهش چی بگم… .
یاعلی
____________________

✔بعد از شهادت شهید دهقان و شهید احمدمشلب یه سری از خانم ها این قربون صدقه ها و حرفای محبت آمیز رو شروع کردند، هدف وسیله رو توجیه نمیکنه،شاید نیت قلبیشون خیر بوده و علاقشون به شهید جور دیگه ای بوده ولی این دلیل بر این نیست که این کلمات به کاربرده بشه
حالاهم بعد از شهادت شهید علاء حسن نجمه، وقتی پست های اینستا مربوط به این شهید رو نگاه میکردم کامنت بعضی ها فاجعه بود، نصف پروفایل هاهم تغییر کرده و عکس ایشون رو گذاشتن پروفایل ،قسمت بیو هم اسم این شهید عزیز رو نوشتن و چندتا قلب هم چسبوندن کنارش!!خب واقعا این کارا برای چیه،
علاقه به یه شهید و این کارا باهم جور در نمیاد، ادم حس میکنه به صرف چهره زیبای یه شهید ، طرفداریشو میکنن😞😞بخدا حرمت دارن شهدا و خونشون...

نظرات

^

ورود

ورود