مشاهده RSS Feed

سخن های دل

لکلنا بیت

به این مطلب امتیاز بدهید
لِکلّنا بیت
ذهبت بجانب النافذة لیلة و القیت نظري بخارجها

کم کانت جمیلة المناظر التي شاهدتها

اضواء منتشرة علی مخیم الاسود(1) مدینتي

بعض منها قریب بي و بعضها بعید عني

عددها فی صفوف منظمة کانک عقد(2) علی صدر المدینه

بینها جمع بلون الابیض جمع بلون الاصفر و اخری بالوان الزرقاء و الحمراء و...


فکرت کلنا نعیش فی بيوت متعددة بمقاییس منوّعة و في اقطار(3) مختلفه...


قسم منّا اصحاب الثری(4) و قسم من المتوسطین و عدد من المرشّح(5) الفقیر

و کلنا ذات اذواق و آراء

عددنا مؤجرون و عدة أخری من المستأجرین

و کما کنت تنظر الی المدینه وَمَضَ برق(6) فی ذاکرتي(7) و تدور فیه جمله...


"نحن کلنا ذات بیت عتیق و هو اثمن/اغلى بیوت العالم"لا تتعجّبوانعم لکلنا بیت و..عنوانه(8) حیاتنا...و شارعه حبنا...و رقمه(9) قلبنا..
.و دلیله(10) ربنا...کاتبه:زهرا.ا.الحسینی

-----------------
1.چادر سیاه(کنایه از تیرگی آسمان شب)
2.گردنبند
3.نواحی/مناطق
4.ثروتمند
5.طبقه
6.برقی زد/برقی درخشید/برقی جهید
7.ذهنم/خاطرم
8.آدرس
9.پلاک
10.راهنما/سبب

آپدیت شده 1395/08/22 در 16:07 توسط یا عالی

دسته بندی ها
نصوص ودلنوشته های عربی
^

ورود

ورود