مشاهده RSS Feed

یازینبِ فاطمه

دروغ چرا؟

به این مطلب امتیاز بدهید


دروغ چرا؟ بعضی ها جوان که بودند یواشکی یک کارهایی می کردند
!


یواشکی ساکشان را می بستند و بدون این که پدر و مادر بفهمند با خودشان بیرون می بردند

و به بهانۀ مدرسه، جیم می زدند و می رفتند جبهه
.

قبلش یواشکی دست برده بودند توی شناسنامه و سن شان را تغییر داده بودند.

بعضی ها یواشکی دار و ندارشان را می دادند به فقرا یا کمک می کردند به جبهه.

شب ها یواشکی از چادر یا اتاق یا سنگر می زدند بیرون و نماز شب می خواندند.

یواشکی های شان هم عالمی داشت

شادی روحشون صلوات

آپدیت شده 1395/08/07 در 14:08 توسط یازینبِ فاطمه

برچسب ها: شهداشرمنده ایم ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شهدا

نظرات

^

ورود

ورود