مشاهده RSS Feed

همه جان چشم شدم خیره بدنبال تو گشتم !

خدا = آرامش و اقتدار ...

به این مطلب امتیاز بدهید
هیچ عمل ضدفرهنگی بدتر از تحمیل جنگ نیست .
برای احیای فرهنگ باید به ارامش و امنیت رسید و برای رسیدن به ارامش و امنیت باید به فرهنگ مرز و بوم پرداخت .

فرهنگ سازی یعنی احیای اصالت, قداست و قدرت که در هوای فصل بهاری از امنیت و ارامش جوانه زده و رشد خواهد کرد

احیاگر فرهنگ باشیم و آرام و امین
به دور از افکار پلید تحمیل جنگ و اشوبی که مانع پیشرفت ماست .
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود