مشاهده RSS Feed

یازینبِ فاطمه

مهمترین کار زن مسلمان ایرانی

به این مطلب امتیاز بدهید


رهبر انقلاب:

از همه‌ی کارهای زن مهمتر،تربیت فرزندان و تقویت روحی شوهران

برای ورود در میدانهای بزرگ است،

و خدا را شکر میکنیم که زن ایرانی و مسلمان،

در این میدان هم بیشترین هنر را نشان داده است.


۱۳۷۵/۱۲/۲۰

نظرات

^

ورود

ورود