مشاهده RSS Feed

یازینبِ فاطمه

ارتباط با خدا

به این مطلب امتیاز بدهید


خدایا

مرا موهبت آن بخش
که ذهنم در کشاکش این غوغای روزمره
بر تو متمرکز باشد
و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کنم

چنان متبرکم کن
که ندای تو را بشنوم و سیمای تورا
که پر از لطف و زیبایی ست به چشم دل مشاهده کنم

آمیننظرات

^

ورود

ورود