مشاهده RSS Feed

یازینبِ فاطمه

علی و غدیر

به این مطلب امتیاز بدهیدمبادا دشمنی ها پا بگیرد

حدیث نفس , در دل جا بگیرد

هر آن کس را که من مولای اویم

مبادا جز علی مولا بگیرد

نظرات

^

ورود

ورود