مشاهده RSS Feed

یازینبِ فاطمه

سیر تحول شبهه ها

به این مطلب امتیاز بدهید
سیر تحول شبهه ها

این سیر طبیعی عملکرد شیاطینی است که قصد ایجاد انحراف در دین را دارند.

هنگامی که آنها می خواهند گناهی را رایج کنند می گویند چه کسی گفته است

این کار گناه است؟ درصدد بر می آیند که اعتبار روحانیت، فتوا و رساله را از بین ببرند.

به همین منظور شبهاتی را در این راستا القا می کنند. ابتدا بررسی می کنند که آیا

همه علما در مورد مسأله مورد نظر آنها اتفاق نظر دارند یا اینکه در طول هزار و چهارصد

سال از یکی از علمای شیعه یا سنی، مطلبی بر خلاف نظر سایر علما نقل شده است.

با یافتن یک مورد اختلاف نظر میان همه علما در مورد مسأله ای آن را مطرح می کنند.

اگر کسی بگوید: در بین هزاران عالم یک نفر که بر خلاف دیگران نظر داده است،

اشتباه کرده است، در جواب می گویند: شاید آن هزاران عالم خطا کرده باشند.

این شیاطین سعی می کنند حتی قول نادری را موافق با سلبقه خود از عالمی

یا عالم نمایی پیدا کنند، در این صورت می گویند قول نادر درست است و نظر دیگر آن

خطا است. عالم ساده ای را پیدا می کنند به او احترام می گذارند و به اندازه بر

مرجعیت او اصرار می کنند که آن عالم احساس تکلیف کند و فتوای شاذی بر خلاف

نظر سایرین بدهد. آنها هم این فتوا را که مطابق میل آنهاست مطرح می کنند و می گویند:

فلان مرجع این گونه گفته است. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، مشکلشان به

سادگی بدون جنگ و نزاع حل می شود.کتاب شبهه ها (حضرت آیت الله مصباح)برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود