مشاهده RSS Feed

یازینبِ فاطمه

یادلیل المتحیرین

به این مطلب امتیاز بدهید

یا دلیل المتحیّرین

چقدر به هم نزدیک و مربوطند:

قربان، غدیر، عاشورا...

قربان: تعریف عهد الهی...

غدیر: اعلام عهد الهی ...

عاشورا: امتحان عهد الهی ...

حالا که فکرش را می کنم ...

می بینم که چقدر آمار قبولی پایین است!

نه فهمیدند عهد چیست؟!

نه فهمیدند عهد با کیست؟!

و نه فهمیدند عهد را چگونه باید پاس داشت؟!

خدایا، ما را بر عهدمان با خودت استوار ساز تا مرگمان جاهلی نباشد
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود